II Sesja i warsztaty dla chorych na raka płuca – ruszyła rejestracja!

W imieniu Polskiej Grupy Raka Płuca, Forum Raka Płuca oraz organizacji pacjentów zapraszamy chorych i ich bliskich na spotkanie, które odbędzie się 15 listopada (czwartek) w godz. 12.00-18.45 w Centrum Konferencyjnym LIM Warszawa (Al. Jerozolimskie 65/79, II p., sala Wawer/Syrena). Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt tel. 609 220 550 lub kontakt@forumrakapluca.pl oraz wypełnienie formularza […]

Nobel 2018 dla ojców immunoterapii

Laureaci tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny, dwójka badaczy, James P. Allison oraz Tasuku Honjo, utorowała ścieżkę rozwoju dla immunoterapii, zupełnie nowej metody leczenia nowotworów. Jest ona wykorzystywana również w terapii raka płuca. James P. Allison z Anderson Cancer Center w 1990 roku odkrył receptory CTLA-4 hamujące odpowiedź komórkową limfocytów na rozwój choroby […]

Polskie pielęgniarki jadą na szkolenie do Toronto

Polska Grupa Raka Płuca (PolGRP) ufundowała stypendia dla trzech pielęgniarek wybranych w procesie rekrutacyjnym. Dzięki dobrej relacji z Princess Margaret Hospital w Toronto stypendystki Polskiej Grupy Raka Płuca będą mogły skorzystać z 6-dniowego szkolenia PLP – Personalized Learning Program™ (PLP™) w UHN oraz tzw. shadowing visit. Podczas szkolenia będą pogłębiać wiedzę przede wszystkim w zakresie […]

Wybierz najlepszy oddział leczący raka płuca

Zarówno my, reprezentanci pacjentów, jak i środowiska lekarskie i pielęgniarskie zakładamy, że poprawa opieki nad pacjentami może odbywać się dzięki pozytywnym wzmocnieniom systemu. Dlatego z radością informujemy o nowej inicjatywie Polskiej Grupy Raka Płuca – konkursie na oddział, który tę opiekę sprawuje najlepiej. Ośrodków leczących pacjentów z rakiem płuca jest w Polsce kilkadziesiąt. Ich praktykę […]

narkomatyki
Profilaktyka
Dowiedz się jak zapobiegać rakowi płuc
beats by dre
Leczenie raka płuca
Opis ogólny
okręgi
Badania kliniczne
Korzyści i szanse uczestnictwa w badaniach klinicznych
Badania kliniczne prowadzone w obszarze raka płuca umożliwiają pacjentom dostęp do leków nie objętych jeszcze refundacją w Polsce a już zarejestrowanych w innych krajach. Pozwala to na poszerzenie opcji terapeutycznych, gdy zostaną wykorzystane możliwości terapeutyczne finansowane przez NFZ. Badania kliniczne poza standardowymi metodami leczenia dają szansę otrzymania nowoczesnej, eksperymentalnej terapii.  
Do pobrania
Przydatne materiały
  • Raporty, Badania, Publikacje
  • Infografiki, Informatory
  • Broszury, Ulotki