Polskie pielęgniarki jadą na szkolenie do Toronto

Polska Grupa Raka Płuca (PolGRP) ufundowała stypendia dla trzech pielęgniarek wybranych w procesie rekrutacyjnym. Dzięki dobrej relacji z Princess Margaret Hospital w Toronto stypendystki Polskiej Grupy Raka Płuca będą mogły skorzystać z 6-dniowego szkolenia PLP – Personalized Learning Program™ (PLP™) w UHN oraz tzw. shadowing visit. Podczas szkolenia będą pogłębiać wiedzę przede wszystkim w zakresie […]

Wybierz najlepszy oddział leczący raka płuca

Zarówno my, reprezentanci pacjentów, jak i środowiska lekarskie i pielęgniarskie zakładamy, że poprawa opieki nad pacjentami może odbywać się dzięki pozytywnym wzmocnieniom systemu. Dlatego z radością informujemy o nowej inicjatywie Polskiej Grupy Raka Płuca – konkursie na oddział, który tę opiekę sprawuje najlepiej. Ośrodków leczących pacjentów z rakiem płuca jest w Polsce kilkadziesiąt. Ich praktykę […]

O raku płuca podczas Letniej Akademii Onkologicznej

Skoordynowana opieka w raku płuca była tematem jednej z sesji VIII Letniej Akademii Onkologicznej dla Dziennikarzy, która w dn. 8-10 sierpnia 2018 roku odbyła się w Warszawie pod merytorycznym patronatem Polskiego Towarzystwo Onkologicznego. O tym, jak ważną rolę w leczeniu raka płuca odgrywa diagnostyka molekularna mówiła prof. dr hab. Joanna Chorostowska-Wynimko z Instytutu Gruźlicy i […]

Ankieta dla pacjentów – LuCE

Jak co roku, LuCE (Lung Cancer Europe) przygotowuje Raport dot. raka płuca do zaprezentowania w listopadzie w Parlamencie Europejskim. W tym roku Raport jest poświęcony badaniom klinicznym – wiedzy na ich temat oraz dostępności i zrozumiałości informacji dotyczących tej formy leczenia pacjentów z rakiem płuca. Aby mieć jak najlepszy obraz sytuacji w Europie, została opracowana […]

narkomatyki
Profilaktyka
Dowiedz się jak zapobiegać rakowi płuc
beats by dre
Leczenie raka płuca
Opis ogólny
okręgi
Badania kliniczne
Korzyści i szanse uczestnictwa w badaniach klinicznych
Badania kliniczne prowadzone w obszarze raka płuca umożliwiają pacjentom dostęp do leków nie objętych jeszcze refundacją w Polsce a już zarejestrowanych w innych krajach. Pozwala to na poszerzenie opcji terapeutycznych, gdy zostaną wykorzystane możliwości terapeutyczne finansowane przez NFZ. Badania kliniczne poza standardowymi metodami leczenia dają szansę otrzymania nowoczesnej, eksperymentalnej terapii.  
Do pobrania
Przydatne materiały
  • Raporty, Badania, Publikacje
  • Infografiki, Informatory
  • Broszury, Ulotki