Aktualności
Wybierz najlepszy oddział leczący raka płuca

Zarówno my, reprezentanci pacjentów, jak i środowiska lekarskie i pielęgniarskie zakładamy, że poprawa opieki nad pacjentami może odbywać się dzięki pozytywnym wzmocnieniom systemu. Dlatego z radością informujemy o nowej inicjatywie Polskiej Grupy Raka Płuca – konkursie na oddział, który tę opiekę sprawuje najlepiej. Ośrodków leczących pacjentów z rakiem płuca jest w Polsce kilkadziesiąt. Ich praktykę […]

O raku płuca podczas Letniej Akademii Onkologicznej

Skoordynowana opieka w raku płuca była tematem jednej z sesji VIII Letniej Akademii Onkologicznej dla Dziennikarzy, która w dn. 8-10 sierpnia 2018 roku odbyła się w Warszawie pod merytorycznym patronatem Polskiego Towarzystwo Onkologicznego. O tym, jak ważną rolę w leczeniu raka płuca odgrywa diagnostyka molekularna mówiła prof. dr hab. Joanna Chorostowska-Wynimko z Instytutu Gruźlicy i […]

Ankieta dla pacjentów – LuCE

Jak co roku, LuCE (Lung Cancer Europe) przygotowuje Raport dot. raka płuca do zaprezentowania w listopadzie w Parlamencie Europejskim. W tym roku Raport jest poświęcony badaniom klinicznym – wiedzy na ich temat oraz dostępności i zrozumiałości informacji dotyczących tej formy leczenia pacjentów z rakiem płuca. Aby mieć jak najlepszy obraz sytuacji w Europie, została opracowana […]

Zapisz się do newslettera