Aktualności
Polskie pielęgniarki jadą na szkolenie do Toronto

Polska Grupa Raka Płuca (PolGRP) ufundowała stypendia dla trzech pielęgniarek wybranych w procesie rekrutacyjnym. Dzięki dobrej relacji z Princess Margaret Hospital w Toronto stypendystki Polskiej Grupy Raka Płuca będą mogły skorzystać z 6-dniowego szkolenia PLP – Personalized Learning Program™ (PLP™) w UHN oraz tzw. shadowing visit. Podczas szkolenia będą pogłębiać wiedzę przede wszystkim w zakresie […]

Wybierz najlepszy oddział leczący raka płuca

Zarówno my, reprezentanci pacjentów, jak i środowiska lekarskie i pielęgniarskie zakładamy, że poprawa opieki nad pacjentami może odbywać się dzięki pozytywnym wzmocnieniom systemu. Dlatego z radością informujemy o nowej inicjatywie Polskiej Grupy Raka Płuca – konkursie na oddział, który tę opiekę sprawuje najlepiej. Ośrodków leczących pacjentów z rakiem płuca jest w Polsce kilkadziesiąt. Ich praktykę […]

O raku płuca podczas Letniej Akademii Onkologicznej

Skoordynowana opieka w raku płuca była tematem jednej z sesji VIII Letniej Akademii Onkologicznej dla Dziennikarzy, która w dn. 8-10 sierpnia 2018 roku odbyła się w Warszawie pod merytorycznym patronatem Polskiego Towarzystwo Onkologicznego. O tym, jak ważną rolę w leczeniu raka płuca odgrywa diagnostyka molekularna mówiła prof. dr hab. Joanna Chorostowska-Wynimko z Instytutu Gruźlicy i […]

Zapisz się do newslettera