Aktualności
Prof. Dariusz Kowalski o raku płuca i sytuacji polskich pacjentów w Radiu TOK FM.

Prof. Dariusz Kowalski rozmawia o raku płuca i sytuacji polskich pacjentów z Ewą Podolską w Radiu TOK FM. (http://audycje.tokfm.pl/gosc/Dariusz-Kowalski/3584)

Inauguracja Forum Raka Płuca

12 stycznia 2017 r. odbyła się oficjalna inauguracja Forum Raka Płuca, platformy współpracy między środowiskiem medycznym a organizacjami pacjenckimi na rzecz poprawy sytuacji polskich pacjentów z rakiem płuca. Wydarzenie składało się z dwóch części: spotkania Uczestników Forum Raka Płuca, podczas którego omówione zostały główne cele, założenia oraz plan działań Forum, a także konferencji prasowej, prezentującej […]

Obraz raka płuca w Polsce

„Raport pt. OBRAZ RAKA PŁUCA W POLSCE – przygotowany przez HealthQuest – jest wartościowym opracowaniem, które zwraca uwagę na wybrane problemy w zwalczaniu zagrożeń związanych z rakiem płuca w Polsce. Raport stanowić powinien punkt wyjścia dla dyskusji i działań zmierzających do poprawy obecnej sytuacji.” – Prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski  

Zapisz się do newslettera