Ankieta dla pacjentów – LuCE

Jak co roku, LuCE (Lung Cancer Europe) przygotowuje Raport dot. raka płuca do zaprezentowania w listopadzie w Parlamencie Europejskim.

W tym roku Raport jest poświęcony badaniom klinicznym – wiedzy na ich temat oraz dostępności i zrozumiałości informacji dotyczących tej formy leczenia pacjentów z rakiem płuca.

Aby mieć jak najlepszy obraz sytuacji w Europie, została opracowana ankieta, która obecnie jest przeprowadzana w różnych krajach Europy. Dla Polski – ankieta została przetłumaczona i jest dostępna do wypełnienia przez pacjentów z rakiem płuca pod następującym linkiem:

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.surveymonkey.com_r_LCSurveyPoland&d=DwIDBA&c=9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1–ViDajIU4RXCxgSXE&r=yjZSYv6phzm6Zt9WbSbS3jnjOkvrZfvKZAAfAbGbyF0kYpQ5SXXG0-kGYmOYL3lv&m=Rg5TyQhvzK5OD5QxQsKEvcz587MAm1dZapywon1g0QI&s=dTGbkBQBrFCHLDrn0o7D71aX8kV5NUwemtepKKUueDE&e=

Zapraszamy do pacjentów z rakiem płuca do wypełnienia ankiety!

Zapisz się do newslettera