Ankieta dla pacjentów z rakiem płuca i ich bliskich/opiekunów

Serdecznie zachęcamy do wypełnienia ankiety Lung Cancer Europe (LuCE), „parasolowej” organizacji non-profit, która reprezentuje ludzi chorych na raka płuca a także ich bliskich, na poziomie europejskim. Obecnie, LuCE jest przedstawicielem ponad 20 organizacji pacjenckich oraz NGO, współpracujących na rzecz społeczności dotkniętej rakiem płuca.

Celem ankiety jest poznanie doświadczeń pacjentów oraz ich opiekunów jeśli chodzi o oddziaływanie diagnozy raka płuca na sferę emocjonalną i społeczną, a także zidentyfikowanie głównych barier w dostępie do opieki.

Link do ankiety: https://www.surveymonkey.com/r/LuCE_Poland Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje ok. 15 minut. Odpowiedzi będą zbierane do 25 czerwca.

Wyniki ankiet zostaną zaprezentowane w 5 Raporcie LuCE, który będzie ogólnodostępny na stronie internetowej: https://www.lungcancereurope.eu/ w listopadzie br.

W imieniu organizatorów bardzo dziękujemy!