Informacja o kongresach i szkoleniach

Wszystkie aktualne informacje o kongresach, wydarzeniach i szkoleniach związanych z tematyką Raka Płuca można znaleźć na poniższych stronach:

Konferencje:  www.polgrp.org.pl/konferencje

Ważne wydarzenia: www.polgrp.org.pl/kalendarium


Projekt szkoleniowy dla pielęgniarek onkologicznych

Polska Grupa Raka Płuca we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Pielęgniarek Onkologicznych uruchomiła w 2018 roku długofalowy projekt edukacyjno-szkoleniowy. Jego założeniem jest podnoszenie efektywności leczenia chorych na raka płuca poprzez poprawę przestrzegania terapii – tzw. compliance oraz podnoszenie świadomości chorych i ich rodzin.

Prowadzone pod przewodnictwem Polskiej Grupy Raka Płuca szkolenia kadry pielęgniarskiej o specjalistycznej wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach społecznych do opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą nowotworową i jego rodziną, w różnym wieku i na różnym etapie rozwoju choroby nowotworowej płuc odbywać się będą poprzez:
– zagraniczne praktyki stosowane w systemie opieki nad pacjentem w Kanadzie,
– sesje szkoleniowo-warsztatowe organizowane w Polsce.

Więcej informacji, a także harmonogram szkoleń na stronie: http://www.szkolpiel.pl/