Badania kliniczne

Badania kliniczne prowadzone w obszarze raka płuca umożliwiają pacjentom dostęp do leków nie objętych jeszcze refundacją w Polsce a już zarejestrowanych w innych krajach. Pozwala to na poszerzenie opcji terapeutycznych, gdy zostaną wykorzystane możliwości terapeutyczne finansowane przez NFZ. Badania kliniczne poza standardowymi metodami leczenia dają szansę otrzymania nowoczesnej, eksperymentalnej terapii.

W ciągu ostatnich 20 lat wprowadzono na światowy rynek farmaceutyczny około 300 nowych leków i szczepionek które pozwalają skuteczniej leczyć około 150 chorób. Liczba pacjentów w onkologicznych badaniach klinicznych prowadzonych w*:

 • Polsce (38 mln ) w ramach działania EORTC w latach 2000 – 2011 wynosiła 1 082;
 • Belgii (11 mln mieszkańców) w badaniach uczestniczyło 7 399 osób;
 • Francji (66 mln mieszkańców) 14 438;
 • Holandii (16.5 mln mieszkańców) 15 729 chorych.

W wymienionych krajach pacjenci z chorobami onkologicznymi mają dużo większe szanse otrzymania nowoczesnej, eksperymentalnej terapii niż w Polsce.

Korzyści dla pacjentów uczestniczących w badaniu klinicznym*:

 • Dostęp do bardziej nowoczesnych, eksperymentalnych metod leczenia
 • Brak kosztów związanych z udziałem w badaniu (wszystkie pokrywa sponsor)
 • Dokładna analiza stanu zdrowia pacjenta na koszt Sponsora,
 • Szersza opieka medyczna, nie tylko w związku z podstawowym schorzeniem
 • Dostosowany do leczenia według najwyższych standardów, nadzór nad bezpieczeństwem pacjenta oraz stała ocena skuteczności leczenia.
 • Informacja na zakończenie o wynikach badania
 • W przyszłości możliwość przedłużenia terapii, po zakończeniu głównego badania

*) Żródło: Teresa Brodniewicz / Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce 


 

CA209-743

Randomizowane, otwarte badanie kliniczne fazy III porównujące leczenie skojarzone niwolumabem i ipilimumabem z leczeniem skojarzonym pemetreksedem i cisplatyną lub karboplatyną stosowanymi w terapii pierwszej linii u pacjentów z nieoperacyjnym międzybłoniakiem opłucnej.

Miejsce prowadzenia badania CA209-743 Numer kontaktowy
Oddzial Onkologiczny
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawla II
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
48126143454
Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej
Centrum Onkologii – Instytut Im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
48225463066
Oddział Onkologii Klinicznej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4
Aleja Legionów 10, 42-902 Bytom
48323964580

 

CA209-817

Badanie fazy IIIb/IV oceniające bezpieczeństwo i skuteczność leczenia stałą dawką niwolumabu w skojarzeniu z ipilimumabem pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca.

Miejsce prowadzenia badania CA209-817 Numer kontaktowy
Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej
Centrum Onkologii – Instytut Im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
48225462169
Ambulatorium Chemioterapii
Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka
ul. dr I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz
48501446778
Oddział Wewnętrzny
ZOZ Sucha Beskidzka
ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka
48338742310

 

CA017-003 (jednym ze wskazań w tym badaniu jest niedrobnokomórkowy rak płuca)

Badanie kliniczne fazy 1/2a oceniające leczenie BMS-986205 podawane w skojarzeniu z niwolumabem (przeciwciałem monoklonalnym anty-PD-1) i w skojarzeniu z niwolumabem oraz ipilimumabem (przeciwciałem monoklonalnym anty-CTLA-4) pacjentom z zaawansowanymi nowotworami złośliwymi.

Miejsce prowadzenia badania CA017-003 Numer kontaktowy
Oddział Badań Wczesnych Faz
Centrum Onkologii – Instytut Im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
48225463381

 

CA209-9LA

Randomizowane badanie fazy 3 porównujące leczenie skojarzone złożone z niwolumabu, ipilimumabu i chemioterapii z chemioterapią stosowaną samodzielnie w ramach terapii pierwszej linii u pacjentów w IV stopniu zaawansowania niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC).

 Rekrutacja do tego badania rozpocznie z końcem stycznia/początkiem lutego 2018 roku.

Miejsce prowadzenia badania CA209-9LA Numer kontaktowy
Klinika Onkologii i Radioterapii
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
48583492973
Ambulatorium Chemioterapii
Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka
ul. dr I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz
48518518478
Oddział Onkologii Klinicznej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4
Aleja Legionów 10, 42-902 Bytom
48323964580

 

Rozpoznanie Protokół Tytuł badania Zespół badawczy Koordynator
płuco – NDRP Ef-24 LUNAR Otwarte, Randomizowane badanie zasadnicze oceniające terapię zmiennymi polami elektrycznymi w skojarzeniu z inhibitorami PD-1 lub docetakselem jako terapię drugiego rzutu raka NSCLC prof. Rafał Dziadziuszko
Dr Ewa Szutowicz-Zielińska
dr Anna Kowalczyk
dr Anna Wrona
dr Krzysztof Konopa
Anna Gładysz
tel. 58 349 2916
płuco – NDRP CIN-CIN Wieloośrodkowe badanie fazy II z czterema kohortami pacjenów, oceniające doustny inhibitor cMET, INC280, prowadzone u dorosłych pacjentów z zaawansowanym NSCLC prof. Rafał Dziadziuszko
dr Anna Kowalczyk
dr Anna Wrona
dr Krzysztof Konopa
Agnieszka Pliszka
tel. 58 349 2973
płuco – NDRP B-FAST (BO29554) Wieloośrodkowe badanie II/III fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo różnych terapii celowanych w leczeniu chorych na zaawansowanego lub przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) z mutacjami somatycznymi wykrytymi we krwi (leczenie I rzutu, mut. ALK, ROS i TMB) prof. Rafał Dziadziuszko
dr Anna Kowalczyk
dr Anna Wrona
dr Krzysztof Konopa
dr Katarzyna Sosińska-Mielcarek
Agnieszka Pliszka
tel. 58 349 2973
płuco – NDRP Pfizer B7461006 Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie kliniczne fazy III dotyczące monoterapii lorlatynibem (PF-06463922) w porównaniu do monoterapii kryzotynibem w pierwszym rzucie leczenia pacjentów z zaawansowanym ALK-dodatnim niedrobnokomórkowym rakiem płuca prof. Rafał Dziadziuszko
dr Krzysztof Konopa
dr Anna Kowalczyk
dr Anna Wrona
dr Ewa Szutowicz-Zielińska
Zofia Specht-Szwoch
tel. 58 349 2282
płuco – NDRP EF 25 Główne, otwarte, randomizowane badanie radiochirurgii z lub bez terapii guza polem elektrycznym (TTFields) u pacjentów z 1-10 przerzutami do mózgu niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC) prof. Rafał Dziadziuszko
dr Krzysztof Konopa
dr Anna Wrona
dr Anna Kowalczyk
Agnieszka Kukowska
tel. 58 349 2214
płuco – NDRP X-COVERY, X396-CLI-301 Randomizowane badanie fazy III, porównujące preparat X-396 i kryzotynib w leczeniu pacjentów chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) ze statusem dodatnim w kierunku kinazy chłoniaka anaplastycznego (ALK) prof. Rafał Dziadziuszko
dr Krzysztof Konopa
dr Ewa Szutowicz-Zielińska
dr Anna Wrona
dr Anna Kowalczyk
Agnieszka Kukowska
tel. 58 349 2214

Zapisz się do newslettera