Badania kliniczne

Badania kliniczne prowadzone w obszarze raka płuca umożliwiają pacjentom dostęp do leków nie objętych jeszcze refundacją w Polsce a już zarejestrowanych w innych krajach. Pozwala to na poszerzenie opcji terapeutycznych, gdy zostaną wykorzystane możliwości terapeutyczne finansowane przez NFZ. Badania kliniczne poza standardowymi metodami leczenia dają szansę otrzymania nowoczesnej, eksperymentalnej terapii.

W ciągu ostatnich 20 lat wprowadzono na światowy rynek farmaceutyczny około 300 nowych leków i szczepionek które pozwalają skuteczniej leczyć około 150 chorób. Liczba pacjentów w onkologicznych badaniach klinicznych prowadzonych w*:

 • Polsce (38 mln ) w ramach działania EORTC w latach 2000 – 2011 wynosiła 1 082;
 • Belgii (11 mln mieszkańców) w badaniach uczestniczyło 7 399 osób;
 • Francji (66 mln mieszkańców) 14 438;
 • Holandii (16.5 mln mieszkańców) 15 729 chorych.

W wymienionych krajach pacjenci z chorobami onkologicznymi mają dużo większe szanse otrzymania nowoczesnej, eksperymentalnej terapii niż w Polsce.

Korzyści dla pacjentów uczestniczących w badaniu klinicznym*:

 • Dostęp do bardziej nowoczesnych, eksperymentalnych metod leczenia
 • Brak kosztów związanych z udziałem w badaniu (wszystkie pokrywa sponsor)
 • Dokładna analiza stanu zdrowia pacjenta na koszt Sponsora,
 • Szersza opieka medyczna, nie tylko w związku z podstawowym schorzeniem
 • Dostosowany do leczenia według najwyższych standardów, nadzór nad bezpieczeństwem pacjenta oraz stała ocena skuteczności leczenia.
 • Informacja na zakończenie o wynikach badania
 • W przyszłości możliwość przedłużenia terapii, po zakończeniu głównego badania

*) Żródło: Teresa Brodniewicz / Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce 


 

CA209-743

Randomizowane, otwarte badanie kliniczne fazy III porównujące leczenie skojarzone niwolumabem i ipilimumabem z leczeniem skojarzonym pemetreksedem i cisplatyną lub karboplatyną stosowanymi w terapii pierwszej linii u pacjentów z nieoperacyjnym międzybłoniakiem opłucnej.

Miejsce prowadzenia badania CA209-743 Numer kontaktowy
Oddzial Onkologiczny
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawla II
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
48126143454
Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej
Centrum Onkologii – Instytut Im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
48225463066
Oddział Onkologii Klinicznej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4
Aleja Legionów 10, 42-902 Bytom
48323964580

 

CA209-817

Badanie fazy IIIb/IV oceniające bezpieczeństwo i skuteczność leczenia stałą dawką niwolumabu w skojarzeniu z ipilimumabem pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca.

Miejsce prowadzenia badania CA209-817 Numer kontaktowy
Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej
Centrum Onkologii – Instytut Im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
48225462169
Ambulatorium Chemioterapii
Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka
ul. dr I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz
48501446778
Oddział Wewnętrzny
ZOZ Sucha Beskidzka
ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka
48338742310

 

CA017-003 (jednym ze wskazań w tym badaniu jest niedrobnokomórkowy rak płuca)

Badanie kliniczne fazy 1/2a oceniające leczenie BMS-986205 podawane w skojarzeniu z niwolumabem (przeciwciałem monoklonalnym anty-PD-1) i w skojarzeniu z niwolumabem oraz ipilimumabem (przeciwciałem monoklonalnym anty-CTLA-4) pacjentom z zaawansowanymi nowotworami złośliwymi.

Miejsce prowadzenia badania CA017-003 Numer kontaktowy
Oddział Badań Wczesnych Faz
Centrum Onkologii – Instytut Im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
48225463381

 

CA209-9LA

Randomizowane badanie fazy 3 porównujące leczenie skojarzone złożone z niwolumabu, ipilimumabu i chemioterapii z chemioterapią stosowaną samodzielnie w ramach terapii pierwszej linii u pacjentów w IV stopniu zaawansowania niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC).

 Rekrutacja do tego badania rozpocznie z końcem stycznia/początkiem lutego 2018 roku.

Miejsce prowadzenia badania CA209-9LA Numer kontaktowy
Klinika Onkologii i Radioterapii
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
48583492973
Ambulatorium Chemioterapii
Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka
ul. dr I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz
48518518478
Oddział Onkologii Klinicznej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4
Aleja Legionów 10, 42-902 Bytom
48323964580

 

Rozpoznanie Protokół Tytuł badania Zespół badawczy Koordynator
płuco – NDRP Ef-24 LUNAR Otwarte, Randomizowane badanie zasadnicze oceniające terapię zmiennymi polami elektrycznymi w skojarzeniu z inhibitorami PD-1 lub docetakselem jako terapię drugiego rzutu raka NSCLC prof. Rafał Dziadziuszko
Dr Ewa Szutowicz-Zielińska
dr Anna Kowalczyk
dr Anna Wrona
dr Krzysztof Konopa
Anna Gładysz
tel. 58 349 2916
płuco – NDRP CIN-CIN Wieloośrodkowe badanie fazy II z czterema kohortami pacjenów, oceniające doustny inhibitor cMET, INC280, prowadzone u dorosłych pacjentów z zaawansowanym NSCLC prof. Rafał Dziadziuszko
dr Anna Kowalczyk
dr Anna Wrona
dr Krzysztof Konopa
Agnieszka Pliszka
tel. 58 349 2973
płuco – NDRP B-FAST (BO29554) Wieloośrodkowe badanie II/III fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo różnych terapii celowanych w leczeniu chorych na zaawansowanego lub przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) z mutacjami somatycznymi wykrytymi we krwi (leczenie I rzutu, mut. ALK, ROS i TMB) prof. Rafał Dziadziuszko
dr Anna Kowalczyk
dr Anna Wrona
dr Krzysztof Konopa
dr Katarzyna Sosińska-Mielcarek
Agnieszka Pliszka
tel. 58 349 2973
płuco – NDRP Pfizer B7461006 Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie kliniczne fazy III dotyczące monoterapii lorlatynibem (PF-06463922) w porównaniu do monoterapii kryzotynibem w pierwszym rzucie leczenia pacjentów z zaawansowanym ALK-dodatnim niedrobnokomórkowym rakiem płuca prof. Rafał Dziadziuszko
dr Krzysztof Konopa
dr Anna Kowalczyk
dr Anna Wrona
dr Ewa Szutowicz-Zielińska
Zofia Specht-Szwoch
tel. 58 349 2282
płuco – NDRP EF 25 Główne, otwarte, randomizowane badanie radiochirurgii z lub bez terapii guza polem elektrycznym (TTFields) u pacjentów z 1-10 przerzutami do mózgu niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC) prof. Rafał Dziadziuszko
dr Krzysztof Konopa
dr Anna Wrona
dr Anna Kowalczyk
Agnieszka Kukowska
tel. 58 349 2214
płuco – NDRP X-COVERY, X396-CLI-301 Randomizowane badanie fazy III, porównujące preparat X-396 i kryzotynib w leczeniu pacjentów chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) ze statusem dodatnim w kierunku kinazy chłoniaka anaplastycznego (ALK) prof. Rafał Dziadziuszko
dr Krzysztof Konopa
dr Ewa Szutowicz-Zielińska
dr Anna Wrona
dr Anna Kowalczyk
Agnieszka Kukowska
tel. 58 349 2214

Badanie STARTRK-2

https://onkologia.gumed.edu.pl/

https://onkologia.gumed.edu.pl/39030.html

Guzy lite RXDX-101-02

IGNYTA

Prowadzone metodą otwartej próby, wieloośrodkowe realizowane metodą koszykową badanie fazy II entrectinibu w leczeniu pacjentów z miejscowo zaawansowaną lub przerzutową postacią guzów litych z rearanżacją genów NTRK1/2/3, ROS1 lub ALK prof Rafał Dziadziuszko
dr Ewa Szutowicz-Zielińska
dr Anna Kowalczyk
dr Anna Wrona
dr Krzysztof Konopa
Agnieszka Kukowska
tel. 58 349 2214

Badanie jest dedykowane chorym z miejscowo zaawansowaną i uogólnioną postacią nowotworów płuc.

Oficjalna informacja o badaniu:

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02568267.

 

EF-24 LUNAR

Otwarte, randomizowane badanie zasadnicze oceniające terapię zmiennymi polami elektrycznymi (ang. Tumor Treating Fields, TTFields) w skojarzeniu ze standardowym leczeniem, w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuc (NSCLC) w IV stadium po niepowodzeniu leczenia związkami platyny.

Przewidywany termin zakończenia badania: Grudzień 2021

Miejsce prowadzenia badania Główny badacz Koordynator badania Kontakt
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Dr Ewa Szutowicz-Zielinska +48-58-349-22-71
MS Clinsearch Specjalistyczny NZOZ Prof. Janusz Milanowski Iwona Kawiak +48-81-724-44-31
Klinika i Katedra Onkologii, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego, UM w Poznaniu Prof. Rodryg Ramlau Klaudia Wesołowska +48-61-854-90-38

 

 ———————————————————————————————————————-

EF 25 METIS

Główne, otwarte, randomizowane badanie radiochirurgii z lub bez terapii guza, polem elektrycznym (TTFields) u pacjentów z 1-10 przerzutami do mózgu niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC).

 

Przewidywany termin zakończenia badania: Lipiec 2019

Miejsce prowadzenia badania Główny badacz Koordynator badania Kontakt
Marek Harat Private Practice, Neurosurgery and Radiation Oncology Dr Maciej Harat +48-600-411-874
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Dr Ewa Szutowicz-Zielinska Agnieszka Kukowska +48-58-349-22-14

 

BO29554

Wieloośrodkowe badanie II/III fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo różnych terapii celowanych w leczeniu chorych na zaawansowanego lub przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuca (ndrp) z mutacjami somatyczymi wykrytymi we krwi (B-FAST: BloodFirst Assay Screening Trial).

Rekrutacja jest planowana do 01.09.2019

Miejsce prowadzenia:

Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy Oddział III – Chorób płuc z pododdziałem onkologicznym ul. Reymonta 83/91 05-400 Otwock Pawilon B

Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, ul. ulica Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie -Oddział Onkologiczny, ul. Prądnicka 80 31- 202 Kraków
Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, ul. Jagiellońska 78 10-537 Olsztyn

Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Akademii Medycznej w Gdansku Ul. Debinki 7, 80-952 Gdansk


 

GO29527

Otwarte, randomizowane badanie fazy III, prowadzone w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa atezolizumabu (przeciwciała przeciwko PD-L1) w porównaniu z najlepszym leczeniem podtrzymującym po chemioterapii adjuwantowej opartej o cisplatynę u pacjentów po całkowitej resekcji niedrobnokomórkowego raka płuca w IB–IIIA stadium zaawansowania.

Planowane ostatnie włączenie pacjenta w Polsce: Czerwiec 2018

Miejsce prowadzenia badania:

Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, ul. ulica Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy Oddział III – Chorób płuc z pododdziałem onkologicznym ul. Reymonta 83/91 05-400 Otwock


 

MO29872

Otwarte, wieloośrodkowe, randomizowane badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo atezolizumabu w porównaniu z chemioterapią u pacjentów z nieleczonym zaawansowanym lub nawrotowym (stadium IIIb bez kwalifikacji do leczenia skojarzonego) lub przerzutowym (stadium IV) niedrobnokomórkowym rakiem płuca, którzy nie kwalifikują się do terapii opartej na związkach platyny.

Wrzesień 2019 w badaniu; w Polsce prawdopodobnie koniec 2018

Miejsce prowadzenia badania:

Warszawa-Centrum Onkologii Instytut im.Marii Sklodowskiej-Curie; Klinika Nowotworow Pluca i Klatki Piersiowej
Numer kontaktowy 225462759/39

Otwock-Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób płuc i Grużlicy
Numer kontaktowy 222446301


 

MO39171

Wieloośrodkowe, jednoramienne, badanie fazy III/IV atezolizumabu (Tecentriq), oceniające długoterminowe bezpieczeństwo i skuteczność u wcześniej leczonych pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (TAIL).

Rekrutacja do kwietnia 2019

Miejsce prowadzenia badania:

CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT im. Marii Skłodowskiej-Curie Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, tel. (0 22) 546 32 51, (0 22) 546 26 37

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział onkologii z pododdziałem chemioterapii ul. Jagiellońska 78 10-357 Olsztyn, tel. (0 89) 539 19 29 wew. 31

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego Oddział Chemioterapii ul. Szamarzewskiego 82/84 60-569 Poznań, tel. (0 61) 852 58 60 w. 109

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy Oddział III – Chorób płuc z pododdziałem onkologicznym ul. Reymonta 83/91, 05-400 Otwock, tel. 22 542 83 12, faks 22 542 83 13

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach II Klinika Radioterapii i Chemioterapii ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 44-101 Gliwice tel. (0 32) 278 86 66, (0 32) 278 87 77


MK-3475-604
Badanie III fazy z randomizacją, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo z Pembrolizumabem (MK-3475/SCH900475) w skojarzeniu z etopozydem/platyną (cisplatyną lub karboplatyną) w pierwszej linii leczenia pacjentów z drobnokomórkowym nowotworem płuc w stadium rozległym (KEYNOTE-604).

Strona internetowa zawierająca dodatkowe informacje na temat badania (dostępna wyłącznie w jęz. angielskim): https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03066778?term=3475&cond=Lung+Cancer&cntry=PL&rank=1

Planowane zakończenie rekrutacji Pacjentów: 17.04.2018

Miejsce prowadzenia badania:

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie
Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej
ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, tel. 48 22 5463066

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Rydygiera
Oddział Chemioterapii Nowotworów
ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń, tel. 48 56 6793396

Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie
Oddział Onkologiczny
ul. Kościelna 61, 05-135 Wieliszew, tel. 48 22 7661500
wewn. 400

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii
Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii
ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań, tel. 48 61 6654200

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Oddział Chemioterapii
ul. Szamarzewskiego 82/84, 60-569 Poznań, tel. 48 61 8549038

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
I Oddział Onkologii Klinicznej
ul. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin, tel. 48 81 4541023

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Oddział Onkologiczny
ul. Prądnicka 80, 31- 202 Kraków, tel. 48  12 6143454


Informacje o aktualnie rekrutujących badaniach klinicznych, które toczą się w Polsce, można również znaleźć na anglojęzycznej stronie: ClinicalTrials.gov