Badania kliniczne

Badania kliniczne prowadzone w obszarze raka płuca umożliwiają pacjentom dostęp do leków nie objętych jeszcze refundacją w Polsce a już zarejestrowanych w innych krajach. Pozwala to na poszerzenie opcji terapeutycznych, gdy zostaną wykorzystane możliwości terapeutyczne finansowane przez NFZ. Badania kliniczne poza standardowymi metodami leczenia dają szansę otrzymania nowoczesnej, eksperymentalnej terapii.

W ciągu ostatnich 20 lat wprowadzono na światowy rynek farmaceutyczny około 300 nowych leków i szczepionek które pozwalają skuteczniej leczyć około 150 chorób. Liczba pacjentów w onkologicznych badaniach klinicznych prowadzonych w*:

 • Polsce (38 mln ) w ramach działania EORTC w latach 2000 – 2011 wynosiła 1 082;
 • Belgii (11 mln mieszkańców) w badaniach uczestniczyło 7 399 osób;
 • Francji (66 mln mieszkańców) 14 438;
 • Holandii (16.5 mln mieszkańców) 15 729 chorych.

W wymienionych krajach pacjenci z chorobami onkologicznymi mają dużo większe szanse otrzymania nowoczesnej, eksperymentalnej terapii niż w Polsce.

Korzyści dla pacjentów uczestniczących w badaniu klinicznym*:

 • Dostęp do bardziej nowoczesnych, eksperymentalnych metod leczenia
 • Brak kosztów związanych z udziałem w badaniu (wszystkie pokrywa sponsor)
 • Dokładna analiza stanu zdrowia pacjenta na koszt Sponsora,
 • Szersza opieka medyczna, nie tylko w związku z podstawowym schorzeniem
 • Dostosowany do leczenia według najwyższych standardów, nadzór nad bezpieczeństwem pacjenta oraz stała ocena skuteczności leczenia.
 • Informacja na zakończenie o wynikach badania
 • W przyszłości możliwość przedłużenia terapii, po zakończeniu głównego badania

*) Żródło: Teresa Brodniewicz / Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce 


Badanie CA209-227

Niedrobnokomórkowy Rak Płuc

Otwarte, randomizowane badanie kliniczne 3 fazy porównujące leczenie Nivolumabem lub Nivolumabem w połączeniu z Ipilimumabem z dwulekową chemioterapią zawierającą pochodne platyny u pacjentów dotychczas nieleczonych chemioterapią w IV stopniu zaawansowania lub z nawrotem niedrobnokomórkowego raka płuc (NDRP) (CA209-227).

Czytaj więcej <-

Miejsce prowadzenia Badania Numer kontaktowy
Oddział Chemioterapii
Regionalny Ośrodek Onkologiczny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łodź
48792206646
Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku
Al. Zwycięstwa 31/32
80-219 Gdańsk
48583452069
Oddział Onkologii i Radioterapii
Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o.
Ul. Powstania Styczniowego 1
81-519 Gdynia
48587260156
Ambulatorium Chemioterapii
Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka
ul. dr I. Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz
48523743109
Centrum Onkologii-Instytyt
im. M.Skłodowskiej-Curie O. w Gliwicach
ul.Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-101 Gliwice
48322788805
Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej
Centrum Onkologii – Instytutim. Marii Skłodowskiej Curie
Ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa
48225463066

 

Badanie CA209-451

Niedrobnokomórkowy Rak Płuc

Randomizowane, wieloośrodkowe, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, badanie 3 fazy porównujące skuteczność Nivolumabu, Nivolumabu w połączeniu z Ipilimumabem lub placebo w leczeniu podtrzymującym u pacjentów w zaawansowanym stadium drobnokomórkowego raka płuc (DRP) po zakończeniu chemioterapii pierwszego rzutu pochodnymi platyny (CA209-451)

Czytaj więcej <-

Miejsce prowadzenia Badania Numer kontaktowy
Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku
Al. Zwycięstwa 31/32
80-219 Gdańsk
48583452069
Oddział Onkologii i Radioterapii
Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o.
Ul. Powstania Styczniowego 1
81-519 Gdynia
48587260156
Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej
Centrum Onkologii – Instytutim. Marii Sklodowskiej Curie
Ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa
48225463066

 

Zapisz się do newslettera