Chemioterapia

W chemioterapii wykorzystuje się leki, które niszczą komórki nowotworowe. Leki wnikają do krwiobiegu i mogą oddziaływać na komórki nowotworowe znajdują-ce się w całym organizmie.

Zwykle stosuje się więcej niż jeden lek. Leki przeciwnowotworowe stosowane u chorych z rozpoznaniem raka płuca stosowane są zwykle dożylnie (jedynie niektóre mogą być przyjmowane doustnie). Chemioterapię podaje się w cyklach. Między każdym cyklem leczenia jest okres przerwy. Długość przerwy i liczba cykli zależy od stosowanych leków przeciwnowotworowych oraz skuteczności i tolerancji leczenia. Najczęściej podaje się 4-6 cykli chemioterapii, co trzy tygodnie.