Radioterapia

Radioterapia wykorzystuje promieniowanie o wysokiej energii w celu niszczenia komórek nowotworowych. Radioterapia działa wyłącznie na komórki w obrębie leczonego obszaru. Pacjent może zostać poddany napromienianiu z zewnątrz (tzw. radioterapia wiązkami zewnętrznymi). Jest to najczęściej stosowany rodzaj radioterapii w przypadku raka płuca. Promieniowanie jest dostarczane z dużego urządzenia, które znajduje się poza Jego ciałem. Leczenie odbywa się zwykle przez pięć dni w tygodniu i trwa kilka tygodni.

Innym typem radioterapii jest radioterapia wewnętrzna (brachytherapia). Radioterapia wewnętrzna jest rzadziej stosowana u chorych na raka płuca. Promieniowanie pochodzi z materiału radioaktywnego umieszczanego wewnątrz ciała.