Drobnokomórkowy rak płuca

Aby zaplanować najlepsze leczenie, Twój lekarz musi znać typ raka płuca oraz stopień (stadium) zaawansowania choroby. Ocena stadium zaawansowania polega na starannie wykonanej próbie określenia tego, czy rak się rozprzestrzenił, a jeśli tak, na jakie oko-lice ciała. Rak płuca szerzy się najczęściej do węzłów chłonnych, mózgu, kości, wątroby i nadnerczy.

Kiedy rak rozprzestrzenia się z pierwotnego miejsca do innych części ciała, kolejny nowotwór (przerzut) składa się z tego samego rodzaju komórek nowotworowych i ma taką samą na-zwę jak pierwotny. Na przykład, jeżeli rak płuca rozprzestrzeni się do wątroby, komórki rakowe w wątrobie są tak naprawdę komórkami raka płuca. Chorobą jest rak płuca z przerzutami, a nie rak wątroby. Z tego powodu jest leczony jako rak płuca, a nie w sposób typowy dla raka wątroby. Lekarze nazywają kolejny nowotwór „wtórnym” lub przerzutem (jeżeli liczne, to przerzutami).

Ustalenie zaawansowania choroby może wymagać wykonania badań krwi oraz innych czynności, do których mogą należeć:

  • tomografia komputerowa – może wykazać, czy rak rozprzestrzenił się do wątroby, nadnerczy, mózgu lub innych narządów. Możesz otrzymać kontrast podawany doustnie lub do
    naczynia żylnego ramienia lub dłoni. Kontrast pomaga uzyskać dokładniejszy obraz obszarów ocenianych podczas badania. Jeżeli nowotwór jest widoczny na tomografii komputerowej, to lekarz może zlecić wy-konanie biopsji, aby wykryć komórki nowotworu,
  • badania rentgenowskie lub izotopowe kości – badanie rentgenowskie kości może wykazać, że rak rozprzestrzenił się. W przypadku badania izotopowego otrzymasz zastrzyk z małej ilości radioaktywnej substancji, która przemieszcza się wraz z krwią i prze-dostaje do kości. Maszyna zwana skanerem wykrywa i mierzy stopień promieniowania. Skaner robi zdjęcia kości, a następnie przenoszone są one na komputer lub taśmę,
  • rezonans magnetyczny (MRI) – lekarz może zlecić rezonans magnetyczny mózgu, kości lub innych narządów. Rezonans magnetyczny wykorzystuje silny magnes połączony z komputerem. Wykonywane są dokładne zdjęcia okolic ocenianych i kodowane na komputerze lub taśmie,
  • pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa (PET) – lekarz wykorzystuje PET, aby sprawdzić, czy nowotwór się rozprzestrzenił (jeśli nie udało się tego ustalić przy pomocy innych badań). Otrzymujesz zastrzyk z małej ilości substancji radioaktywnej zawierającej glukozę. Maszyna robi zdjęcia komputerowe glukozy zużywanej przez komórki organizmu. Komórki nowotworowe zużywają glukozę szybciej niż prawidłowe (nie-zmienione nowotworowo), a obszary nowotworowe są jaśniejsze na zdjęciach.

Sposoby leczenia są różne w zależności od stadium drobnokomórkowego raka płuca.

Stopnie zaawansowania drobnokomórkowego raka płuca

Lekarze opisują dwa stadia drobnokomórkowego raka płuca, są to:

  • ograniczone stadium: rak znajduje się tylko w jednej połowie klatki piersiowej,
  • rozległe stadium: rak obejmuje obie połowy klatki piersiowej lub zmiany nowotworowe obecne są w innych, oddalonych, narządach.

Ostatnio zaleca się określanie zaawansowania drobnokomórkowego raka płuca według zasad obowiązujących dla nie-drobnokomórkowego raka (patrz kolejny rozdział).