Niedrobnokomórkowy rak płuca

Aby zaplanować najlepsze leczenie, Twój lekarz musi znać typ raka płuca oraz stopień (stadium) zaawansowania choroby. Ocena stadium zaawansowania polega na starannie wykonanej próbie określenia tego, czy rak się rozprzestrzenił, a jeśli tak, na jakie oko-lice ciała. Rak płuca szerzy się najczęściej do węzłów chłonnych, mózgu, kości, wątroby i nadnerczy.

Kiedy rak rozprzestrzenia się z pierwotnego miejsca do innych części ciała, kolejny nowotwór (przerzut) składa się z tego samego rodzaju komórek nowotworowych i ma taką samą na-zwę jak pierwotny. Na przykład, jeżeli rak płuca rozprzestrzeni się do wątroby, komórki rakowe w wątrobie są tak naprawdę komórkami raka płuca. Chorobą jest rak płuca z przerzutami, a nie rak wątroby. Z tego powodu jest leczony jako rak płuca, a nie w sposób typowy dla raka wątroby. Lekarze nazywają kolejny nowotwór „wtórnym” lub przerzutem (jeżeli liczne, to przerzutami).

Ustalenie zaawansowania choroby może wymagać wykonania badań krwi oraz innych czynności, do których mogą należeć:

 • tomografia komputerowa – może wykazać, czy rak rozprzestrzenił się do wątroby, nadnerczy, mózgu lub innych narządów. Możesz otrzymać kontrast podawany doustnie lub do
  naczynia żylnego ramienia lub dłoni. Kontrast pomaga uzyskać dokładniejszy obraz obszarów ocenianych podczas badania. Jeżeli nowotwór jest widoczny na tomografii komputerowej, to lekarz może zlecić wy-konanie biopsji, aby wykryć komórki nowotworu,
 • badania rentgenowskie lub izotopowe kości – badanie rentgenowskie kości może wykazać, że rak rozprzestrzenił się. W przypadku badania izotopowego otrzymasz zastrzyk z małej ilości radioaktywnej substancji, która przemieszcza się wraz z krwią i prze-dostaje do kości. Maszyna zwana skanerem wykrywa i mierzy stopień promieniowania. Skaner robi zdjęcia kości, a następnie przenoszone są one na komputer lub taśmę,
 • rezonans magnetyczny (MRI) – lekarz może zlecić rezonans magnetyczny mózgu, kości lub innych narządów. Rezonans magnetyczny wykorzystuje silny magnes połączony z komputerem. Wykonywane są dokładne zdjęcia okolic ocenianych i kodowane na komputerze lub taśmie,
 • pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa (PET) – lekarz wykorzystuje PET, aby sprawdzić, czy nowotwór się rozprzestrzenił (jeśli nie udało się tego ustalić przy pomocy innych badań). Otrzymujesz zastrzyk z małej ilości substancji radioaktywnej zawierającej glukozę. Maszyna robi zdjęcia komputerowe glukozy zużywanej przez komórki organizmu. Komórki nowotworowe zużywają glukozę szybciej niż prawidłowe (nie-zmienione nowotworowo), a obszary nowotworowe są jaśniejsze na zdjęciach.

Sposoby leczenia są różne w zależności od stadium drobnokomórkowego raka płuca.

Stopnie zaawansowania niedrobnokomórkowego raka płuca

Lekarze opisują niedrobnokomórkowego raka płuca na podstawie wielkości nowotworu w płucu oraz tego, czy rak rozprzestrzenił się do węzłów chłonnych lub innych narządów. Najczęściej wyróżnia się:

 • stadium utajone:
  komórki raka płuca znajdują się w plwocinie lub próbkach pobranych podczas bronchoskopii, ale rak nie jest uwidoczniony na podstawie innych badań (np. tomografii komputerowej),
 • stadium 0:
  komórki raka znajdują się tylko w naj-bardziej powierzchownych warstwach komórek bez ich przekraczania (nowotwór przedinwazyjny, in situ),
 • stadium IA:
  rak płuca jest inwazyjny. Przechodzi przez najbardziej powierzchowne warstwy komórek wyściełających. Nowotwór jest mniejszy niż 3cm średnicy i jest otoczony prawidłowymi komórkami oraz nie nacieka oskrzeli. Komórki nowotworu nie występują w okolicznych węzłach chłonnych,
 • stadium IB:
  nowotwór jest większy i rozwinął się głębiej, ale komórki nowotworowe nie są obecne w okolicznych węzłach chłonnych. Nowotwór ma jedną z po-niżej wymienionych cech:
  – ma 3-5 cm średnicy,
  – rozrósł się z zajęciem oskrzela głównego,
  – rozrósł się z naciekaniem opłucnej.
 • Stadium IIA:
  rak płuca jest mniejszy niż 5cm średnicy i komórki rakowe są obecne w sąsiadujących węzłach chłonnych lub nowotwór ma 5-7cm średnicy i komórki nowotworu nie występują w węzłach chłonnych.
 • Stadium IIB:
  nowotwór cechuje jedno z poniż-szych:
  – komórki nowotworowe nie wy-stępują w okolicznych węzłach chłonnych, ale nowotwór jest większy niż 7cm lub nacieka ścianę klatki piersiowej, przeponę, opłucną, oskrzela lub tkankę otaczającą serce,
  – komórki nowotworowe występują w okolicznych węzłach chłonnych oraz występuje jedno z poniższych:
  ▪ nowotwór ma 5-7cm średnicy,
  ▪ nowotwór nacieka oskrzele główne,
  ▪ nowotwór nacieka opłucną.
 • Stadium IIIA:
  nowotwór cechuje jedno z poniższych:
  – komórki nowotworowe nie występują w węzłach chłonnych, ale nowotwór nacieka serce, przełyk, kręgosłup lub obecne są guzki nowotworowe w innym płacie tego samego płuca,
  – komórki nowotworowe występują w węzłach chłonnych wewnątrz-płucnych i okołooskrzelowych, ale po tej samej stronie klatki piersiowej, co nowotwór płuca, a no-wotwór ma średnicę ≥7cm lub na-cieka opłucną, osierdzie, oskrzele główne, serce, przełyk albo kręgosłup,
  – komórki nowotworowe występują w węzłach chłonnych w okolicy rozwidlenia tchawicy, po stronie nowotworu bez względu na średni-cę guza.
 • Stadium IIIB:
  nowotwór cechuje jedno z poniż-szych:
  – komórki nowotworowe występują w węzłach chłonnych w okolicy rozwidlenia tchawicy, po stronie nowotworu, a nowotwór nacieka serce, przełyk, kręgosłup,
  – komórki nowotworowe występują w węzłach chłonnych w okolicy rozwidlenia tchawicy po stronie przeciwnej do nowotworu lub w węzłach chłonnych nadobojczykowych bez względu na wielkość nowotworu.
 • Stadium IV:
  zmiany nowotworowe mogą znajdować się w drugim płucu, płynie z jamy opłucnowej lub w innych narządach (np. mózg, nadnercza, wątroba lub kości).