Wsparcie dla pacjentów – organizacje pacjenckie

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy onkologów, torakochirurgów, pulmonologów i patologów zajmujących się problematyką leczenia raka płuca. Działając każdy w swojej dziedzinie, mieliśmy uczucie niedosytu w zakresie podejmowanych wysiłków. Stąd też wzięła się próba integracji zainteresowanych środowisk w celu poprawy istniejącej sytuacji. Mamy świadomość i głębokie przekonanie, że dysponujemy dużym, nie w pełni wykorzystanym potencjałem, mogącym wnieść znaczący wkład w rozwój wiedzy na temat tego najgroźniejszego aktualnie nowotworu, jakim jest rak płuca. Pragniemy zainicjować także szeroką akcję edukacyjną w środowisku medycznym oraz w jak najszerszym zakresie zwrócić się do społeczeństwa w celu upowszechnienia zachowań prozdrowotnych oraz poprawy wczesnej wykrywalności raka płuca w Polsce. Wierzymy, że wspólnym wysiłkiem przyczynimy się do ograniczenia wskaźników umieralności z powodu tego nowotworu.

Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych powstało w 2010 r. z inicjatywy Bartosza Polińskiego, u którego siostry zdiagnozowano nowotwór. Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje pro-aktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ.

Fundacja „Gwiazda Nadziei” działa na rzecz pomocy osobom z chorobami wątroby oraz czernikiem. Założona została w 2007 roku, jej siedziba znajduje się w Katowicach. Fundacja angażuje się w działania na rzecz poprawy stanu zdrowia, promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, wolontariat, prowadzi kampanie edukacyjne.

  • PKOPO Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych – www.pkopo.pl

Koalicja powstała 11 lutego 2009 roku w Warszawie, jej założycielami są cztery stowarzyszenia: Federacja Stowarzyszeń „Amazonki”, Stowarzyszenie Wspierające Chorych na Chłoniaki „Sowie Oczy”, Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Przewlekła Białaczkę Szpikową oraz Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO.

Misją Koalicji jest poprawa statystyk dotyczących przeżycia chorych z chorobami nowotworowymi w Polsce dzięki wdrożeniu standardów europejskich.

Fundacja Wygrajmy Zdrowie jest inicjatywą pacjentów onkologicznych oraz lekarzy z COI w Warszawie.
Fundacja jest członkiem Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych oraz European Cancer Patient Coalition. Aktywnie współpracuje z Polskim Towarzystwem Urologicznym, Polską Unią Onkologii, Polskim Towarzystwem Onkologii Klinicznej, Kidney Cancer Association, a także klinikami onkologicznymi oraz samorządami na terenie całego kraju.

Główne obszary pracy Fundacji: edukacja w zakresie profilaktyki onkologicznej, uświadamianie konieczności wczesnego wykrywania nowotworów, bezpłatne badania profilaktyczne, wsparcie psychologiczne, medyczne i finansowe, kampanie na rzecz powszechnej dostępności nowoczesnych leków i terapii w Polsce, wydawnictwa edukacyjne.

PARS powstało w 2009 r. wywodzi się z organizacji Amazonki. Skupia pacjentów onkologicznych, zarówno kobiety jak i mężczyzn. Celem PARS jest wywarcie pozytywnego wpływu na standard diagnostyki, leczenia i rehabilitacji wszystkich rodzajów nowotworów. Do tej pory PARS inicjowało i wspierało akcje społeczne, profilaktyczne oraz edukacyjne związane z rakiem piersi, jajnika, skóry i wątroby.

Warszawskie Amazonki zapraszają wszystkich chętnych na spotkania grupy wsparcia w chorobie. Miejsce: Zakład Rehabilitacji Centrum Onkologii, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa. Szczegóły na plakacie poniżej.

„Bądź blisko… Poradnik dla osób wspierających chorych z rakiem płuca”
Stowarzyszenie Polskie Amazonki Ruch Społeczny – w partnerstwie z Forum Raka Płuca, firmami BMS i MSD –  wydało wyjątkowy poradnik.  Jest on zaadresowany do bliskich chorych. Zawiera informacje zarówno z zakresu psychologii (np. jak sobie radzić z kryzysem w sytuacji choroby nowotworowej), prawa, finansów (kiedy przysługuje zasiłek, renta, odszkodowanie) oraz medycyny (np. sposoby walki z bólem).
„Mówi się, że wraz z pacjentem chorują jego bliscy. Niewielu z chorych i bliskich zwraca się po pomoc do profesjonalistów takich jak psycholog, psychoonkolog, terapeuta czy coach kryzysowy, dlatego oddajemy w wasze ręce podstawowe informacje o tym, jak sobie radzić w sytuacji choroby i jak wspierać bliskiego chorego, a także siebie” – tłumaczy we wstępie Elżbieta Kozik, prezes stowarzyszenia.


Poradnik można pobrać bezpłatnie ze strony PARS: http://www.ruchspoleczny.org.pl/upload/dokumenty/badzbliskoporadnik.pdf

Fundacja powstała w 2009 roku z inicjatywy Magdy Prokopowicz, która sama zmagała się z nowotworem. Od samego początku celem fundacji było przełamywanie tabu związanego z podejściem do raka w Polsce – że to choroba, o której się nie mówi, śmiertelna, beznadziejna.

Wśród wielu projektów RnR są: warsztaty, program oddawania włosów na peruki dla kobiet w trakcie chemioterapii, profilaktyczna akcja skierowana do mężczyzn), projekty oswajające opinię publiczną z wizerunkiem chorych na raka, program aktywizacji fizycznej chorych i ich rodzin oraz wielki program prowadzący do odnowienai ponurych poczekalni w Centrum Onkologii w Warszawie, Katowicach, Olsztynie, Poznaniu i Zielonej Górze.

Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca powstało w 1994 roku przy Klinice Akademii Medycznej w Gdańsku. Twórcą Stowarzyszenia jest prof. Skokowski. Stowarzyszenie skupia w swoich szeregach lekarzy, pielęgniarki, terapeutów oraz osoby chore i wspomagające.

Misją SWzRP jest przede wszystkim poprawa sytuacji pacjentów chorych na raka płuca. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez m.in.: organizowanie i finansowanie szkoleń oraz doskonalenia zawodowego personelu medycznego; organizowanie i prowadzenie profilaktyki antynikotynowej; organizowanie i prowadzenie działań profilaktycznych wczesnego wykrywania raka płuca; pozyskiwanie środków na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz jego modernizację; wspieranie unowocześniania metod leczenia raka płuca.
Główna siedziba SWzRP mieści się w Gdańsku. Stowarzyszenie ma swój oddział w Szczecinie, działają one niezależnie od siebie.

Szczeciński oddział Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca powstał w listopadzie 2008 roku, jako pierwszy Oddział Stowarzyszenia w Polsce. Obejmuje swoim zasięgiem województwo zachodniopomorskie.

Stowarzyszenie chce również zwrócić uwagę społeczeństwa na zagrożenia wpływające na zwiększoną zachorowalność na nowotwór płuca w Polsce oraz zjednoczyć pacjentów, opiekunów, specjalistów w dziedzinie ochrony zdrowia, polityków i przedstawicieli środków masowego przekazu w walce przeciwko tej chorobie.

Fundacja TAM I Z POWROTEM powstała z potrzeby wspomożenia chorych na nowotwory pacjentów polskich szpitali. W Radzie Fundacji zasiadają wybitni onkolodzy oraz osoby pragnące poświęcić swój czas i energię realizacji działań statutowych Fundacji. Fundacja TAM I Z POWROTEM ma dwa zasadnicze zadania do spełnienia.

Pierwszy to wspieranie finansowe polskiej onkologii po przez rozmaite formy zbiórki pieniędzy i realizacje niezbędnych projektów. Drugim zaś zadaniem jest szeroko pojęte działanie informacyjno – promocyjne, którego celem jest podniesienie w polskim społeczeństwie świadomości i wiedzy na temat chorób nowotworowych, sposobów ich leczenia i profilaktyki.

Rozpoczęliśmy realizację kilku programów, których celem jest poprawa warunków leczenia w polskich ośrodkach onkologicznych. W ramach działań informacyjno – promocyjnych prowadzimy Akcję wydawniczą „Razem zwyciężymy raka!”