Eksperci: immunoterapia może zdominować leczenie wielu nowotworów

Leczenie wielu nowotworów w najbliższych latach może zdominować immunoterapia aktywizująca układ immunologiczny chorego – mówili we wtorek (12.06.2019) eksperci, podczas konferencji w Warszawie. Terapia ta w Polsce stosowana jest w leczeniu zaawansowanego czerniaka, raka płuca, raka nerki oraz chłoniaka Hodgkina.

Immunoterapia – podkreślił ekspert ochrony zdrowia Stefan Bogusławski – rozwija się wyjątkowo szybko i coraz częściej znajduje zastosowanie w różnych wskazaniach wielu typów chorób nowotworowych, w tym często tych zaawansowanych, z przerzutami. „Już w 2013 r. podczas kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO) prognozowano, że po 2020 r. może być ona proponowana w leczeniu co drugiego nowotworu” – dodał.

Specjalista wyjaśnił, że są różne metody immunoterapii, ale ogólnie działają one w ten sposób, że pośrednio stymulują występujące w układzie odpornościowym naturalne mechanizmy, odpowiedzialne za wykrywanie i eliminowanie komórek nowotworowych. „Komórki te wykorzystują pewien kamuflaż, żeby się chronić przed układem immunologicznym chorego” – dodał. Immunoterapia może go odblokować i na nowo zaaktywizować. Stosowana jest ona zamiast klasycznej chemioterapii lub w skojarzeniu z nią, w zależności od zaawansowania i typu nowotworu.

Zdaniem ekspertów, immunoterapia, jak również stosowane od wielu lat tzw. leczenie ukierunkowane molekularnie (działające na poszczególne mutacje komórek nowotworowych) może znacznie wydłużyć życie niektórych pacjentów, nawet tych z zaawansowaną i nawrotową chorobą nowotworową. Dla takich chorych często nie ma innej możliwości leczenia.

Przykładem jest najczęściej występujący nowotwór, jakim jest rak płuca. „Większość chorych już w chwili wykrycia tego nowotworu ma przerzuty do innych narządów, głównie do ośrodkowego układu nerwowego, wątroby, kości i nadnercza. Jedynie u 15 proc. z nich można wykonać operację” – powiedziała dr. Magdalena Knetki-Wróblewska z Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii w Warszawie.

„Dzięki nowym metodom leczenia niektórzy chorzy z rakiem płuca żyją nawet 9 lat, bo immunoterapia może wydłużyć życie, jak i zapewnić lepszą jego jakość” – powiedziała specjalistka. Podkreśliła, że nie jest to terapia dla wszystkich chorych, lecz tylko dla tych, którzy spełniają określone kryteria medyczne.

Z materiałów przekazanych dziennikarzom podczas konferencji prasowej wynika, że immunoterapia poza rakiem płuca jest w naszym kraju refundowana z budżetu w leczeniu chorych z czerniakiem, rakiem nerki oraz chłoniakiem Hodgkina (ziarnicą złośliwą). Wciąż jednak – podkreślono na spotkaniu z dziennikarzami – pojawiają się nowe wskazania w tych samych nowotworach oraz w wielu innych.

 

Zapisz się do newslettera