Członkowie Forum Raka Płuca

Rada Naukowa

Prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Kowalski

Prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk

Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski

Prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau

dr n. med. Joanna Didkowska

dr n. med. Marta Mańczuk

Organizacje partnerskie

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy onkologów, torakochirurgów, pulmonologów i patologów zajmujących się problematyką leczenia raka płuca. Działając każdy w swojej dziedzinie, mieliśmy uczucie niedosytu w zakresie podejmowanych wysiłków. Stąd też wzięła się próba integracji zainteresowanych środowisk w celu poprawy istniejącej sytuacji. Mamy świadomość i głębokie przekonanie, że dysponujemy dużym, nie w pełni wykorzystanym potencjałem, mogącym wnieść znaczący wkład w rozwój wiedzy na temat tego najgroźniejszego aktualnie nowotworu, jakim jest rak płuca. Pragniemy zainicjować także szeroką akcję edukacyjną w środowisku medycznym oraz w jak najszerszym zakresie zwrócić się do społeczeństwa w celu upowszechnienia zachowań prozdrowotnych oraz poprawy wczesnej wykrywalności raka płuca w Polsce. Wierzymy, że wspólnym wysiłkiem przyczynimy się do ograniczenia wskaźników umieralności z powodu tego nowotworu.

Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych powstało w 2010 r. z inicjatywy Bartosza Polińskiego, u którego siostry zdiagnozowano nowotwór. Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje pro-aktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ.

Fundacja „Gwiazda Nadziei” działa na rzecz pomocy osobom z chorobami wątroby oraz czernikiem. Założona została w 2007 roku, jej siedziba znajduje się w Katowicach. Fundacja angażuje się w działania na rzecz poprawy stanu zdrowia, promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, wolontariat, prowadzi kampanie edukacyjne.

  • PKOPO Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych www.pkopo.pl

Koalicja powstała 11 lutego 2009 roku w Warszawie, jej założycielami są cztery stowarzyszenia: Federacja Stowarzyszeń „Amazonki”, Stowarzyszenie Wspierające Chorych na Chłoniaki „Sowie Oczy”, Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Przewlekła Białaczkę Szpikową oraz Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO.

Misją Koalicji jest poprawa statystyk dotyczących przeżycia chorych z chorobami nowotworowymi w Polsce dzięki wdrożeniu standardów europejskich.

Fundacja Wygrajmy Zdrowie jest inicjatywą pacjentów onkologicznych oraz lekarzy z COI w Warszawie.
Fundacja jest członkiem Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych oraz European Cancer Patient Coalition. Aktywnie współpracuje z Polskim Towarzystwem Urologicznym, Polską Unią Onkologii, Polskim Towarzystwem Onkologii Klinicznej, Kidney Cancer Association, a także klinikami onkologicznymi oraz samorządami na terenie całego kraju.

Główne obszary pracy Fundacji: edukacja w zakresie profilaktyki onkologicznej, uświadamianie konieczności wczesnego wykrywania nowotworów, bezpłatne badania profilaktyczne, wsparcie psychologiczne, medyczne i finansowe, kampanie na rzecz powszechnej dostępności nowoczesnych leków i terapii w Polsce, wydawnictwa edukacyjne.

PARS powstało w 2009 r. wywodzi się z organizacji Amazonki. Skupia pacjentów onkologicznych, zarówno kobiety jak i mężczyzn. Celem PARS jest wywarcie pozytywnego wpływu na standard diagnostyki, leczenia i rehabilitacji wszystkich rodzajów nowotworów. Do tej pory PARS inicjowało i wspierało akcje społeczne, profilaktyczne oraz edukacyjne związane z rakiem piersi, jajnika, skóry i wątroby.

Fundacja powstała w 2009 roku z inicjatywy Magdy Prokopowicz, która sama zmagała się z nowotworem. Od samego początku celem fundacji było przełamywanie tabu związanego z podejściem do raka w Polsce – że to choroba, o której się nie mówi, śmiertelna, beznadziejna.

Wśród wielu projektów RnR są: warsztaty, program oddawania włosów na peruki dla kobiet w trakcie chemioterapii, profilaktyczna akcja skierowana do mężczyzn), projekty oswajające opinię publiczną z wizerunkiem chorych na raka, program aktywizacji fizycznej chorych i ich rodzin oraz wielki program prowadzący do odnowienai ponurych poczekalni w Centrum Onkologii w Warszawie, Katowicach, Olsztynie, Poznaniu i Zielonej Górze.

Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca powstało w 1994 roku przy Klinice Akademii Medycznej w Gdańsku. Twórcą Stowarzyszenia jest prof. Skokowski. Stowarzyszenie skupia w swoich szeregach lekarzy, pielęgniarki, terapeutów oraz osoby chore i wspomagające.

Misją SWzRP jest przede wszystkim poprawa sytuacji pacjentów chorych na raka płuca. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez m.in.: organizowanie i finansowanie szkoleń oraz doskonalenia zawodowego personelu medycznego; organizowanie i prowadzenie profilaktyki antynikotynowej; organizowanie i prowadzenie działań profilaktycznych wczesnego wykrywania raka płuca; pozyskiwanie środków na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz jego modernizację; wspieranie unowocześniania metod leczenia raka płuca.
Główna siedziba SWzRP mieści się w Gdańsku. Stowarzyszenie ma swój oddział w Szczecinie, działają one niezależnie od siebie.

Szczeciński oddział Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca powstał w listopadzie 2008 roku, jako pierwszy Oddział Stowarzyszenia w Polsce. Obejmuje swoim zasięgiem województwo zachodniopomorskie.

Stowarzyszenie chce również zwrócić uwagę społeczeństwa na zagrożenia wpływające na zwiększoną zachorowalność na nowotwór płuca w Polsce oraz zjednoczyć pacjentów, opiekunów, specjalistów w dziedzinie ochrony zdrowia, polityków i przedstawicieli środków masowego przekazu w walce przeciwko tej chorobie.

Fundacja TAM I Z POWROTEM powstała z potrzeby wspomożenia chorych na nowotwory pacjentów polskich szpitali. W Radzie Fundacji zasiadają wybitni onkolodzy oraz osoby pragnące poświęcić swój czas i energię realizacji działań statutowych Fundacji. Fundacja TAM I Z POWROTEM ma dwa zasadnicze zadania do spełnienia.

Pierwszy to wspieranie finansowe polskiej onkologii po przez rozmaite formy zbiórki pieniędzy i realizacje niezbędnych projektów. Drugim zaś zadaniem jest szeroko pojęte działanie informacyjno – promocyjne, którego celem jest podniesienie w polskim społeczeństwie świadomości i wiedzy na temat chorób nowotworowych, sposobów ich leczenia i profilaktyki.

Rozpoczęliśmy realizację kilku programów, których celem jest poprawa warunków leczenia w polskich ośrodkach onkologicznych. W ramach działań informacyjno – promocyjnych prowadzimy Akcję wydawniczą „Razem zwyciężymy raka!”

 

Branża farmaceutyczna: