Spotkanie Członków Forum Raka Płuca

W dniu 24 maja 2017 roku w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie odbyło się spotkanie robocze Członków Forum Raka Płuca. Omówione zostały dotychczasowe działania podejmowane przez Członków Forum, jak np. działania edukacyjne dot. profilaktyki raka płuca, punkty wsparcia dla pacjentów, spotkania z decydentami w kwestii dostępu do innowacyjnych terapii oraz planowane aktywności, m.in. z okazji Miesiąca Świadomości Raka Płuca czy też lekcje dot. szkodliwego wpływu palenia tytoniu.

Zapisz się do newslettera