Kampania edukacyjna „Rak płuca – kojarzysz?”

Świadomość wokół raka płuca stanowiącego najczęstszą przyczynę śmierci wśród nowotworów nadal jest zbyt niska, również jeśli chodzi o osoby palące wyroby tytoniowe regularnie – wskazują wyniki badania opinii społecznej przeprowadzonego w ramach nowej kampanii edukacyjnej „Rak płuca – kojarzysz?”. Polacy nie zdają sobie sprawy ze skali zagrożenia wynikającej z palenia papierosów. Nie wiedzą także jakie badanie profilaktyczne należy wykonać w celu wykrycia ewentualnego nowotworu, czy też jak właściwie wygląda leczenie raka płuca.

Badanie opinii społecznej prezentujące poziom świadomości dorosłych Polaków nt. raka płuca, zrealizowane przez SW RESEARCH zainaugurowało kampanię „Rak płuca – kojarzysz?”. Organizatorem kampanii jest Forum Raka Płuca. Kampania ma na celu budowanie skojarzeń między nowotworami płuca a czynnikami ryzyka, metodami diagnostyki oraz możliwościami leczenia. Kładzie także nacisk na zwiększenie zainteresowania badaniami profilaktycznymi wśród osób palących tytoń, poprzez budowanie świadomości skuteczności leczenia raka płuca.

Organizacje zrzeszające pacjentów onkologicznych prowadzą liczne działania wspierające chorych i ich bliskich. Potrzeba edukacji zdaje się jednak stale rosnąć, bo mimo wielu akcji na rzecz propagowania profilaktyki chorób onkologicznych, badanie opinii wykazało, że działania te są wciąż niewystarczające. Jak przyznaje Aleksandra Wilk, reprezentująca Sekcję Raka Płuca Fundacji „To się leczy”, aktywności na rzecz pacjentów jest naprawdę dużo, ale to ciągle kropla w morzu potrzeb.

To właśnie w celu budowania skojarzeń między chorobą nowotworową płuca a czynnikami ryzyka, metodami diagnostyki oraz możliwościami leczenia, a także zwiększenia zainteresowania badaniami profilaktycznymi wśród osób palących tytoń, poprzez budowanie świadomości skuteczności leczenia raka płuca zainagurowana została kampania „Rak płuca – kojarzysz?”. Działania edukacyjne skierowane do ogółu społeczeństwa będę prowadzone na kanale FB Polskiej Grupy Raka Płuca oraz partnerów kampanii.

Organizatorem kampanii jest: Forum Raka Płuca oraz Polska Grupa Raka Płuca, Forum Raka Płuca. Partnerami kampanii są: Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Sekcja Rak płuca – Fundacja To się leczy, Polskie Amazonki Ruch Społeczny, Fundacja Onkologiczna Nadzieja, Fundacja Rak’n’Roll, Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca, Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca – Oddział Szczecin, Fundacja Gwiazda Nadziei oraz firmy Bristol-Myers Squib, MSD i Novartis.