KONTAKT

Masz pytania?

Wypełnij formularz kontaktowy lub napisz do nas e-mail: kontakt@forumrakapluca.pl

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polska Grupa Raka Płuca z siedzibą w Warszawie, przy ul. Płockiej 26, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000186822.

Podane przez Państwa dane osobowe w formularzu kontaktowym oraz przekazywane w ramach przesyłanej korespondencji przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora oraz jeżeli przekazujecie nam Państwo dane szczególnie chronione tj. dotyczące Państwa stanu zdrowia lub historii choroby – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO tj. zgody na przetwarzanie danych szczególnie chronionych.

Dane tę będą przetwarzane przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji, a następnie w celach archiwizacyjnych (nie dłużej niż przez rok).

Przekazanie danych jest w pełni dobrowolne. W przypadku nieprzekazania nam Państwa danych kontaktowych nie będziemy w stanie wysłać odpowiedzi.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane przez nas wyłącznie podmiotom zapewniającym na rzecz Administratora obsługę zapytaniami, obsługę techniczną i informatyczną (usługi hostingu, utrzymania i serwisu systemów informatycznych, zarządzania treścią strony internetowej, obsługi otrzymywanej korespondencji), jak również członkom Rady Naukowej Forum Raka Płuca – jeżeli taka konieczność wynika z treści Państwa wiadomości.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do przekazanych nam danych, prawo do ich sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo przenoszenia danych w przypadkach i zakresie określonym w RODO. W każdym czasie możecie Państwo cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Stawki 2. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który jednocześnie mógłby prowadzić do podejmowania decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację ani także profilowane. Przesłane informacje traktowane są w sposób poufny i odpowiednio zabezpieczone.