Co to jest rak płuca?

Rak płuca jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym w Polsce.

W ostatnich latach jest rozpoznawany u około 16 000 mężczyzn i około 6000 kobiet rocznie (standaryzowane współczynniki zachorowalności, odpowiednio, ok. 53 i 17 na 100 000 osób). Stanowi również największe wyzwanie w onkologii z powodu niekorzystnego rokowania – jedynie w przypadku wczesnego rozpoznania i możliwości zastosowania chirurgicznego leczenia istnieje szansa wyleczenia.

Spośród nowotworów złośliwych rak płuca jest przyczyną największej liczby zgonów kobiet i mężczyzn. W 2010 roku zarejestrowano 22 512 zgonów, w tym 16 716 u mężczyzn i 6177 u kobiet (standaryzowane współczynniki, odpowiednio, 58,4% i 16,4%). Wyższa umieralność w porównaniu z zachorowalnością wynika z niepełnej rejestracji zachorowań.

Pobierz poradnik Co warto wiedzieć. Rak Płuca’.

Rak płuca we wczesnym okresie rozwoju rzadko powoduje objawy. Jednak w miarę ich wzrastania, najczęściej pojawiają się:

 • kaszel, który się stopniowo nasila lub nie ustaje,
 • problemy z oddechem (tzw. „płytki oddech”),
 • nieustępujący ból w klatce piersiowej,
 • wykrztuszanie plwociny z krwią,
 • chrypka,
 • powtarzające się infekcje płuc (np. powtarzające się zapalenia płuc),
 • ciągłe uczucie zmęczenia,
 • utrata masy ciała bez powodu.

Najczęściej wymienione objawy nie wynikają z obecności raka, ponieważ są wywoływane przez inne problemy zdrowotne. Ktokolwiek jednak obserwuje u siebie takie objawy, powinien możliwie szybko skontaktować się z lekarzem i poddać odpowiednim badaniom oraz ewentualnemu leczeniu.

Komórki nowotworowe mogą być łagodne (nie jest to rak) lub złośliwe (rak). Komórki nowotworów łagodnych najczęściej nie są tak szkodliwe, jak komórki nowotworów złośliwych.

Wyróżniamy:

Łagodne nowotwory płuc, które:

 • rzadko zagrażają życiu,
 • zwykle nie muszą być usuwane,
 • nie przenoszą się na sąsiadujące tkanki,
 • nie rozprzestrzeniają się do innych części ciała.

 

Złośliwe nowotwory płuc (najczęściej rak), które:

 • mogą stanowić zagrożenie życia,
 • mogą odrastać po usunięciu,
 • potrafią zajmować (naciekać) sąsiednie tkanki i narządy,
 • potrafią rozprzestrzeniać się do innych części ciała.