Czynniki ryzyka raka płuca

Z badań wynika, że czynnikami ryzyka wystąpienia raka płuca są:

  • dym tytoniowy – wywołuje większość przypadków raka płuca. Jest naj-ważniejszym czynnikiem ryzyka za-chorowania. Szkodliwe substancje znajdujące się w dymie tytoniowym mogą uszkadzać komórki w płucach. Palenie papierosów, fajki lub cygara może powodować raka płuca, a wdychanie dymu tytoniowego może wywoływać raka płuca również u osób niepalących. W im większym stopniu dana osoba jest narażona na dym tytoniowy, tym większe występuje ryzyko zachorowania na raka płuca,
  • radon – radioaktywny i bezbarwny, bezwonny oraz pozbawiony smaku gaz. Znajduje się w glebie i skałach. Osoby, które pracują w kopalniach mogą być narażone na działanie radonu. Radon może znajdować się w materiałach, z których zbudowane są domy. Radon niszczy komórki w płucach, a osoby narażone na jego działanie znajdują się w grupie zwiększonego ryzyka zachorowania na raka płuca. Ryzyko zachorowania na raka płuca wskutek działania radonu jest jeszcze większe u pala-czy tytoniu,
  • azbest i inne związki chemiczne – osoby wykonujące określone zawody (np. praca w budownictwie lub przemyśle chemicznym) znajdują się w grupie osób o podwyższonym ryzyku zachorowań na raka płuca. Narażenie na działanie azbestu, arsenu, chromu, niklu, sadzy, smoły i innych substancji może zwiększać ryzy-ko powstania raka płuca. Ryzyko jest największe dla osób z długoletnim czasem narażenia na działanie tych substancji. Ryzyko zachorowania na raka spowodowane tymi substancjami jest jeszcze większe dla palaczy tytoniu,
  • zanieczyszczenie powietrza może zwiększać ryzyko zachorowania na raka płuca. Ryzyko to wzrasta w przypadku palaczy tytoniu,
  • zachorowania na raka płuca w rodzinie – osoby, których bliscy krewni (ojciec, matka, brat lub siostra) chorowali na raka płuca, mogą należeć do grupy zwiększonego ryzyka zachorowań na tę chorobę nawet jeżeli nie palą tytoniu,
  • wcześniejsze zachorowanie na raka płuca – osoby, które już chorowały na raka płuca, są bardziej narażone na ponowny rozwój tego nowotworu,
  • wiek powyżej 65 roku życia – większość osób z rozpoznaniem raka płuca ma powyżej 65 roku życia.