Diagnostyka raka płuca

Jedyną pewną metodą potwierdzenia obecności nowotworu płuca jest zbadanie próbek komórek lub tkanek przez patomorfologa. Patomorfolog bada próbkę pod mikroskopem oraz przeprowadza inne testy. Jest wiele sposobów uzyskiwania próbek.

W celu pobrania próbek, lekarz może skierować na jeden lub więcej testów, np.:

  • cytologia plwociny – gęsty płyn (plwocina) wypluwany podczas kaszlu z płuc badany jest w laboratorium pod kątem obecności komórek nowotworowych,
  • torakocenteza – lekarz używa długiej igły, aby usunąć płyn z jamy opłucnej. W laboratorium płyn jest badany pod kątem obecności komórek nowotworowych,
  • bronchoskopia – lekarz wprowadza cienką i zakończoną źródłem światła rurkę (bronchoskop) poprzez nos lub usta do dróg oddechowych (tchawica i oskrzela). Pozwala to zbadać układ oddechowy. Lekarz może pobrać próbkę komórek za pomocą igły, szczoteczki lub innego narzędzia. Lekarz może pobrać popłuczyny z podejrzanej okolicy, aby zebrać komórki,
  • biopsja cienkoigłowa – lekarz używa cienkiej igły, aby pobrać materiał tkankowy lub płyn z płuc, opłucnej lub węzła chłonnego. Czasami lekarz używa tomografii komputerowej lub innej metody obrazowania, aby naprowadzić igłę na właściwe miejsce (zmiana w płucach lub węzeł chłonny),
  • wideo torakoskopia – chirurg wykonuje kilka małych nacięć ściany klatki piersiowej, a następnie ogląda płuca oraz okoliczne struktury za pomocą cienkiej, zakończonej światłem rurki. Jeżeli zaobserwuje nietypowy obszar, może być konieczne dokonanie biopsji w celu sprawdzenia pod kątem obecności komórek nowotworowych,
  • torakotomia – chirurg otwiera klatkę piersiową za pomocą długiego nacięcia. Węzły chłonne oraz inne tkanki mogą zostać usunięte,
  • mediastinoskopia – chirurg wykonuje nacięcie w górnej części mostka. Cienka, zakończona światłem rurka zostaje użyta do zajrzenia do klatki piersiowej. Chirurg może pobrać próbki materiału tkankowego lub węzłów chłonnych.