Epidemiologia raka płuca

Rak płuca jest najczęściej występującym nowotworem u mężczyzn i zajmuje drugie miejsce pod względem częstości występowania u kobiet. Stanowi również największe wyzwanie w onkologii z powodu niekorzystnego rokowania – jedynie w przypadku wczesnego rozpoznania i możliwości zastosowania chirurgicznego leczenia istnieje szansa wyleczenia.