Leczenie

Pobierz plakat informacyjny „Rak płuc w Polsce z perspektywy pacjenta”

Opis ogólny leczenia:

Chirurgia

Celem leczenia chirurgicznego (operacyjnego) raka płuca jest doszczętne usunięcie okolicy płuca, która zawiera nowotwór. Chirurg usuwa także okoliczne węzły chłonne.

Podczas operacji może zostać usunięte:

  • część płuca (resekcja klinowa lub usunięcie segmentu płuca): chirurg usuwa część płuca zawierającą nowotwór,
  • płat płuca (lobektomia lub lobektomia mankietowa): chirurg usuwa nowotwór z całym płatem płuca. Jest to najczęstszy typ operacji usunięcia raka płuca (czasami wykonywana jest tzw. bilobektomia, czyli wycięcie dwóch płatów płuca),
  • całość płuca (pneumonektomia): chirurg usuwa całe płuco.

Radioterapia wykorzystuje promieniowanie o wysokiej energii w celu niszczenia komórek nowotworowych. Radioterapia działa wyłącznie na komórki w obrębie leczonego obszaru. Pacjent może zostać poddany napromienianiu z zewnątrz (tzw. radioterapia wiązkami zewnętrznymi). Jest to najczęściej stosowany rodzaj radioterapii w przypadku raka płuca. Promieniowanie jest dostarczane z dużego urządzenia, które znajduje się poza Jego ciałem. Leczenie odbywa się zwykle przez pięć dni w tygodniu i trwa kilka tygodni.

Innym typem radioterapii jest radioterapia wewnętrzna (brachytherapia). Radioterapia wewnętrzna jest rzadziej stosowana u chorych na raka płuca. Promieniowanie pochodzi z materiału radioaktywnego umieszczanego wewnątrz ciała.

Chemioterapia

W chemioterapii wykorzystuje się leki, które niszczą komórki nowotworowe. Leki wnikają do krwiobiegu i mogą oddziaływać na komórki nowotworowe znajdujące się w całym organizmie.

Zwykle stosuje się więcej niż jeden lek. Leki przeciwnowotworowe stosowane u chorych z rozpoznaniem raka płuca stosowane są zwykle dożylnie (jedynie niektóre mogą być przyjmowane doustnie). Chemioterapię podaje się w cyklach. Między każdym cyklem leczenia jest okres przerwy. Długość przerwy i liczba cykli zależy od stosowanych leków przeciwnowotworowych oraz skuteczności i tolerancji leczenia. Najczęściej podaje się 4-6 cykli chemioterapii, co trzy tygodnie.

Terapia celowana

Leczenie ukierunkowane polega na blokowaniu wzrostu lub rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych. Leki przedostają się do krwiobiegu i mogą wpływać na komórki nowotworowe w całym organizmie. Leki ukierunkowane (tzw. celowane) mogą być stosowane u części chorych z rozpoznaniem zaawansowanego (stadium uogólnienia) niedrobnokomórkowego raka płuca. Leki ukierunkowane stosuje się stale aż do momentu wykazaniu wzrostu (progresji) zmian nowotworowych.

Są dwa rodzaje leków ukierunkowanych, stosowanych w przypadku raka płuca:

  • pierwsze z nich są stosowane równocześnie z chemioterapią w gabinecie lekarskim lub szpitalu. Działania niepożądane (uboczne) obejmują krwawienia, krwioplucie, wysypkę, podwyższone ciśnienie krwi, bóle brzuszne, wymioty lub biegunkę,
  • inne leki ukierunkowane są stosowane doustnie i nie są łączone z chemioterapią. Działaniami niepożądanymi mogą być wysypka, biegunka oraz – rzadziej – inne powikłania (np. zaburzenia oddychania).

 

Immunoterapia

Leczenie farmakologiczne raka płuca jest przedmiotem intensywnych badań, z czego najbardziej obiecujące wydają się być leki immunologiczne.

 

Zapraszamy do zapoznania się z poniższą animacją, która tłumaczy jak działa immunoterapia (publikacja Cancer Research Institute). Napisy w języku polskim można ustawić w odtwarzaczu YouTube.