Polskie pielęgniarki jadą na szkolenie do Toronto

Polska Grupa Raka Płuca (PolGRP) ufundowała stypendia dla trzech pielęgniarek wybranych w procesie rekrutacyjnym. Dzięki dobrej relacji z Princess Margaret Hospital w Toronto stypendystki Polskiej Grupy Raka Płuca będą mogły skorzystać z 6-dniowego szkolenia PLP – Personalized Learning Program™ (PLP™) w UHN oraz tzw. shadowing visit.
Podczas szkolenia będą pogłębiać wiedzę przede wszystkim w zakresie badań klinicznych i immunoterapii oraz zapoznają się z kanadyjskim wzorem opieki nad pacjentem z rakiem płuca. Będą miały okazję wymienić się doświadczeniami z personelem medycznym w Princess Margaret Hospital oraz zaprezentować polskie osiągnięcia w obszarze opieki nad pacjentami, w tym aplikację PulmoInfo – multimedialną bazę wiedzy dla chorych na raka płuca i ich rodzin.
Zgodnie z założeniem stypendium, po powrocie zobowiązane są do przekazywania zdobytej wiedzy we własnym środowisku, w tym do przeprowadzenia przynajmniej 3 warsztatów dla polskich pielęgniarek.
Szkolenie w Toronto odbędzie się w ostatnim tygodniu września 2018.

Więcej informacji w wywiadzie z Radosławem Pancewiczem z zespołu promocji PolGRP, opublikowanym w serwisie Medexpress http://www.medexpress.pl/polskie-pielegniarki-jada-na-szkolenie-do-toronto/71653

Zapisz się do newslettera