Przedstawiciele Forum Raka Płuca w Sejmie

5 lipca 2017 r. w Sejmie odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Onkologii poświęcone w całości rakowi płuca.

Na posiedzenie zaproszeni zostali przedstawiciele Forum Raka Płuca, którzy zabrali głos w dyskusji nt. trudnej sytuacji pacjentów.

Prof. Rodryg Ramlau przedstawił dane dot. epidemiologii oraz problemy z dostępem do leczenia. Podkreślił trudną sytuację pacjentów, która wynika z niedofinansowania leczenia tego nowotworu oraz braku programów lekowych dla pacjentów z płaskonabłobnkowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca.

Prof. Tadeusz Orłowski zapoznał uczestników z Krajowym Rejestrem Raka Płuca.

Podniesiony został też temat profilaktyki raka płuca i potrzeby finansowania działań zarówno edukacyjnych, jak i programów wczesnego wykrywania raka płuca, co również w swojej wypowiedzi podkreśliła Elżbieta Kozik z PARS.

Beata Ambroziewicz z PKOPO zaapelowała natomiast o opiekę nad pacjentami w stopniu zaawansowanym, którzy nie mają dostępu do nowoczesnego leczenia.

O komentarz do przedstawionych faktów poproszeni zostali przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia Katarzyna Głowala i NFZ  oraz dr Marek Woch, którzy uczestniczyli w posiedzeniu.

Wnioski i postulaty ze spotkania zostaną przekazane do Ministerstwa Zdrowia w celu ustosunkowania się do sytuacji pacjentów.

Wnioski i odpowiedzi zamieścimy na stronie.

 

(Nagranie posiedzenia można obejrzeć pod linkiem: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=30BE94056397C498C12581380056682A )

 

Zapisz się do newslettera