Rak płuca 2018 – podsumowanie roku

O najważniejszych wydarzeniach w tym obszarze mówił podczas konferencji „Onkologia 2018” prof. dr hab. Maciej Krzakowski – kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej COI w Warszawie, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej.

Prof. Krzakowski zwrócił uwagę na cztery, istotne jego zdaniem wydarzenia w mijającym roku:

  • Zmniejszenie umieralności z powodu raka płuca w następstwie badań klinicznych

Ekspert wymienił dwa badania: amerykańskie NLST oraz europejskie NELSON. Oba dowiodły skuteczności niskodawkowej tomografii komputerowej jako metody pozwalającej na wczesne wykrycie raka płuca i w efekcie na zmniejszenie umieralności z powodu tego nowotworu – nawet o 20 proc. Choć możliwości realizacji skriningu raka płuca są w naszych warunkach ograniczone, to w przyszłym roku ruszy pierwszy taki program na poziomie ogólnopolskim.

  • Wydłużenie całkowitego przeżycia w niedrobnokomórkowym raku płuca w następstwie konsolidacji radiochemioterapii

Mamy w Polsce ok. 1200 osób, w przypadku których równoczesne zastosowanie radio i chemioterapii jest dużo bardziej efektywne niż sekwencyjne zastosowanie tych metod. Innymi słowy, pozytywnie przekłada się na długość życia. Niestety, wciąż niewielu chorych, którzy kwalifikują się do tego rodzaju leczenie, otrzymuje je.

  • Wydłużenie całkowitego przeżycia w niedrobnokomórkowym raku płuca w następstwie leczenia anty-EGFR inhibitorem III generacji

Chodzi o ozymertynib, który można stosować, gdy wyczerpuje się skuteczność wcześniejszych leków, a więc gdy pojawia się mutacja oporności. Prof. Maciej Krzakowski zwrócił uwagę, że trwa zażarta dyskusja, czy zaczynać terapię od tego leku (są kraje, w których podawany jest w tzw. pierwszej linii) czy też czekać na potwierdzenie oporności. Według eksperta, to klasyczny przykład personalizacji leczenia.

  • Wydłużenie całkowitego przeżycia w niedrobnokomórkowym i drobnokomórkowym raku płuca w następstwie stosowania immunoterapii w skojarzeniu z chemioterapią

Immunoterapia jest przyszłością leczenia onkologicznego. Widać to między innymi na przykładzie drobnokomórkowego raka płuca, który stanowi ok. 13-15 proc. wszystkich nowotworów płuca w Polsce. Ma on złe rokowania i przez lata niewiele działo się w zakresie rozwoju możliwości terapii. Ostatnio okazało się, że dodanie immunoterapii do chemioterapii powoduje znamienne efekty u pacjentów dotkniętych tym typem nowotworu.

Konferencja „Onkologia 2018” odbyła się 11.12.2018 roku w Warszawie pod patronatem Polskiej Unii Onkologii.

Zapisz się do newslettera