XIII Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca za nami

21 listopada w Warszawie podczas XIII Konferencji Polskiej Grupy Raka Płuca i z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu odbyła się konferencja prasowa oraz sesja dedykowana pacjentom. Podczas wydarzenia eksperci omówili najważniejsze doniesienia, a także problemy i zagadnienia związane z rakiem płuca.

Wśród wiodących tematów konferencji prasowej znalazły się m.in: epidemiologia nowotworów płuca, rzucanie palenia po diagnozie, nowotwory tytoniozależne zagrożenie, e-papierosy oraz związane z nimi zagrożenia. Wśród prelegentów obecni byli eksperci: prof. Jacek Jassem, prof. Dariusz Kowalski, prof. Tadeusz Orłowski. Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli: Anna Dela, Pełnomocnik Dyrektora ds. Badań i Rozwoju Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, Aleksandra Lusawa, Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej i Promocji Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Elżbieta Kozik, Ruch Społeczny Polskie Amazonki (PARS).

Uczestnicy symbolicznie podpisali deklarację IASLC, która zawiera postulaty dotyczące opieki nad palącymi chorymi z nowotworem płuca.

Po konferencji prasowej miała miejsce III Sesja dla chorych na raka płuca.  Sesję rozpoczęły wystąpienia organizacji pacjenckich – Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca Oddział Szczecin, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych oraz Polskie Amazonki Ruch Społeczny.

Następnie głos zabrali lekarze. O wielodyscyplinarnych zespołach konsultacyjnych opowiedział prof. Dariusz Kowalski, prezentacja dra Adama Płużańskiego dotyczyła roli badań klinicznych w nowotworach płuca i klatki piersiowej w dobie leczenia personalizowanego. W ostatnim wystąpieniu Marek Kustosz przedstawił bezpłatną aplikację PulmoInfo – źródło rzetelnej wiedzy, którą pacjent może mieć zawsze pod ręką.

Najważniejszą częścią III Sesji dla chorych na raka płuca była sesja pytań i odpowiedzi, w której uczestnicy wydarzenia mogli uzyskać odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości. Pytania zostały zgłoszone przez członków zamkniętej grupy Raka Płuca, działającej na Facebooku. Na pytania z zakresu metod leczenia, obciążeń rodzinnych, badań genetycznych, działań niepożądanych czy nowych szans związanych z leczeniem odpowiadali eksperci: prof. Dariusz Kowalski, Prezes Polskiej Grupy Raka Płuca, Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej COI w Warszawie, prof. Tadeusz Orłowski, Kierownik Kliniki Chirurgii w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, prof. Rodryg Ramlau, Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz prof. Paweł Krawczyk, Kierownik Pracowni Immunologii i Genetyki w Katedrze i Klinice Pneumonologii, Onkologii i Alergologii UM w Lublinie.

Po raz pierwszy sesja dla pacjentów była transmitowana na żywo online przez grupę Rak Płuca na Facebooku, dzięki czemu spotkaniu mogli przysłuchiwać się pacjenci, nieobecni w Warszawie.
Uczestnicy podkreślili rolę wydarzenia i potrzebę dialogu pomiędzy ekspertami, a chorymi, która umożliwia skuteczniejsze działania terapeutyczne.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Polską Grupę Raka Płuca oraz Forum Raka Płuca, z pomocą organizacji pacjenckich oraz przy wsparciu firm: Bristol-Myers Squibb, MSD, Roche i Pfizer.

Zapisz się do newslettera